Spolupráce mezi univerzitami ENSAM a FSI VUT V Brně

Článek o DD v říjnovém vydání časopisu MM Průmyslové spektrum
V novém vydání časopisu MM Průmyslové spektrum můžete najít článek prof. Miroslava Píšky Srovnávat srovnatelné, který představuje společný studijní program VUT v Brně a ENSAM Cluny Industrial Engineering.