Spolupráce mezi univerzitami ENSAM a FSI VUT V Brně

Kontakty

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

(ředitel Ústavu strojírenské technologie, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně)

piska@fme.vutbr.cz

 

 

Ing. David PRAT

Laboratoire d'usinage
ENSAM
Rue Porte de Paris, 71 250 CLUNY
Tel : 03 85 59 53 88
Fax : 03 85 59 53 70

David.PRAT@ENSAM.EU

 

 

Nathalie Laroche

(referentka mezinárodních vztahů, Arts et Métiers ParisTech - Centre de Cluny)

nathalie.laroche@ensam.eu

 

 

Maxime Antony

(koordinátor mezinárodních vztahů, Arts et Métiers ParisTech - Centre de Cluny)

maxime.antony@ensam.eu