Spolupráce mezi univerzitami ENSAM a FSI VUT V Brně

Uplatnění dvojitého diplomu

Cílem studia studijního programu s dvojitým diplomem  Industrial Engineering  je připravit absolventa  se znalostmi a schopnostmi inženýrské práce v oblasti strojírenské technologie a výrobní techniky, orientované zejména  na leteckou strojírenskou výrobu.Absolvent bude využívat poznatků teorie obrábění, navrhování výrobních systémů  a postupů, průmyslové robotiky, automatizace průmyslové výroby, ale i několika  předmětů z oblasti leteckého inženýrství. V průběhu studia absolvuje několik odborných stáží v českých nebo  francouzských výrobních podnicích jako asistent výrobního inženýra.

Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a technologicky  zaměřenému mezioborovému studiu je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na aktuální problémy výrobní praxe v  oblasti strojírenství a letecké výroby.

Možnosti dalšího  studia
Absolventi navazujícího magisterského studijního programu  Industrial Engineering mohou po úspěšném složení SZZ pokračovat ve studiu doktorského  studijního programu buď na VUT v Brně ve studijním oboru "Strojírenská technologie", anebo na ENSAM a dalších francouzských  univerzitách v oblasti "Professional  Sciences in Engineering".