Spolupráce mezi univerzitami ENSAM a FSI VUT V Brně

Základní informace

Získat dvojitý diplom (v angličtině Double Degree) znamená dostat na konci studia 2 plnohodnotné diplomy z akreditovaných škol, jeden z české a druhý z francouzské univerzity. Oproti tzv. Joint Degree je výhoda ta, že se můžete podle potřeby prokazovat dvěma plnohodnotnými uznávanými diplomy u nás a ve Francii, které nelze zpochybnit.

A jak studia probíhají?

Český student studuje nejdříve 2 roky obor Strojní inženýrství (obor obecného typu) a poté co je vybrán, stráví poslední rok bakalářského studia ve Francii, kde na dálku komunikuje s českými vyučujícími při dokončování bakalářské práce (v češtině).

Následně první rok magisterského studia stráví v Česku na oboru Strojírenská technologie, kde absolvuje vyučování v angličtině. A na poslední rok studia se zase vrací do Francie, kde dokončuje diplomovou práci v angličtině, případně ve francouzštině, během stáže ve francouzské firmě (popř. v české firmě).

Naproti tomu francouzský student stráví 2 roky v tzv. Přípravných třídách (Classes Préparatoires), které částečně slouží i jako prodloužené přijímací řízení. Pokud jimi student projde, je to záruka kvality. Poté skládá přijímací zkoušku, načež nastupuje do tříletého studijního programu. První a poslední rok studia stráví na své mateřské škole v Cluny, na druhý ročník studenti vyjíždí do zahraničí. Po úspěšném absolvování této školy získá student magisterský titul (Master).