Spolupráce mezi univerzitami ENSAM a FSI VUT V Brně

Studijní prostředí v Cluny

Cluny je historické středověké městečko ve střední/východní Francii, tzn. v Burgundsku, asi 80 km severně od Lyonu. Má přibližně 5 000 obyvatel, z čehož desetinu tvoří studenti. Většina těchto studentů studuje na vysoké škole Arts et Métiers ParisTech, díky níž se také Cluny už více než 100 let může nazývat městečkem univerzitním, protože se sem chodí především studovat.

Obyvatelé dnešního Cluny se usazovali kolem benediktinského kláštera založeného už v 10. století, který byl vyhlášeným střediskem vzdělanosti a neméně významným centrem křesťanství. Dnes je také známým poutním místem - vždyť do té doby, než byla přestavěna bazilika sv. Petra v Římě, tu stál největší kostel západního křesťanství! Jeho virtuální rekonstrukci si můžete prohlédnout ZDE

Ale pojďme se podívat do současnosti. Dnes to tu žije, a to hlavně díky tomu, že se tu nachází jedno z center již zmiňované školy Arts et Métiers ParisTech, dříve nazývané Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, zkráceně ENSAM. Je to největší a nejprestižnější vysoká škola technického zaměření ve Francii s více než 200letou tradicí. (pozn. ve Francii je rozdíl mezi pojmem univerzita a vysoká škola, tzv. grande école (případ ENSAM). Grande école má daleko větší prestiž a vystudovat ji je velmi náročné. Absolvovat grande école tedy znamená mít daleko vyšší známku kvality vzdělání - pro více informací o škole můžete zhlédnout následující VIDEO

K prestiži školy přispívá i fakt, že Grand Gala (bál, který se každoročně uskutečňuje jako slavnostní ukončení studia v Cluny) je třetím největším a nejhonosnějším bálem pořádaným ve Francii. Do víru tance Vás zavede následující video upoutávka na Grand Gala 2012. Nechte se tedy unášet… GRAND GALA